The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Missile

Notices

Conversation Between Missile and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 02:22 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn t đă biến mất không c̣n, ngược lại là nét cười tươi thành khẩn, khom lưng thi lễ với vợ chồng Khúc thị. Sau khi đứng dậy nàng đang muốn nói ǵ đó th́ gă thủ lĩnh Thổ Phiên gần như vừa nôn hết những thứ đă ăn ra bỗng nhiên cướp lời:
  - Người Nam Lư đương nhiên cứu người Nam Lư, các ngươi có hát kém nữa th́ tất cả cũng ủng hộ, trận này không thể tính thắng thua.

  Nữ tử Thổ Phiên ban đầu là sửng sốt, chợt sắc mặt khó coi, xoay người dùng Thổ ngữ tranh luận với gă thủ lĩnh mạp mạp, nghe không hiểu nàng nói ǵ nhưng giọng nói mười phần kịch liệt; căi nhau một lát, gă mập phất tay tát một cái thê

All times are GMT. The time now is 02:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.