The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Zetto12

Notices

Conversation Between Zetto12 and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-09-2015 03:54 AM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn ngờ này mà phải trả cái giá lớn đến như thế nào. Mà tất cả hết thảy những thứ này cũng chỉ là v́ muốn cứu viện một người mà thôi, như vậy thật sự là đáng giá hay sao?

  Tuy nói rằng bên trong chiếc phi thuyền Ba cánh hạm kia đă chuyển về đây một phần t́nh báo được mă hóa, hơn nữa nghe nói trong tay Hứa Nhạc c̣n có một phần t́nh báo thứ hai c̣n quan trọng hơn rất nhiều đối với toàn thể Liên Bang, nhưng mà những thứ này thật sự đáng giá để Liên Bang phải trả ra một cái giá quá lớn như thế hay sao?

  - Không cần phải để ư đến lợi ích mà cái tin t́nh báo kia mang lại, thậm ch

All times are GMT. The time now is 04:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.