The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > 是Zek是

Notices

Conversation Between 是Zek是 and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 09:18 AM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn Chương 326: Tôi tin vào mắt của tôi (Hạ)


  - Có phải là nghĩ rằng nếu cậu nói là không để ư đến, hơn nữa biểu hiện ra thái độ cuồng bạo điên cuồng như vậy, th́ sẽ khiến tôi sợ cậu sao? Lư Cuồng Nhân cậu đại khái là đă quên mất rằng tôi là cái dạng người ǵ rồi hay sao? Những thời điểm cần thiết, tôi so với cậu sẽ càng không phân biệt phải trái hơn nữa, càng thêm thô bạo hơn nữa… Bởi v́ vào giờ phút này, tôi so với cậu càng để ư đến mạnh mẽ cliệt hơn rất nhiều!

  - Cậu nói là đă cấp cho tôi một cái cơ hội công bằng quyết chiến sao?

  Hứa Nhạc khẽ nheo nhỏ cặp mắt lại,

All times are GMT. The time now is 08:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.