The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > DoeDear

Notices

Conversation Between DoeDear and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 12:06 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn dưới đài rền lên những tiếng “lừa đảo!”, có người hiểu chuyện cao giọng quát to:
  - Ngựa của Thanh Dương thành chúng ta đều là thần tuấn, c̣n chờ ngươi nói? Bản lĩnh như vậy th́ nên xuống đài sớm đi thôi.

  Tiêu Kỳ quẫn bách dị thường, Nhâm Tiểu Bộ vẫn kiên tŕ hỏi tới cùng:
  - Vậy cước tŕnh th́ sao, ngươi có thể nh́n ra được con nào nhanh hơn không?

  Tiêu Kỳ giơ tay chỉ về một con trong số đó, môi khẽ động như muốn nói ǵ, c̣n không đợi nàng nói, binh lính dẫn ngựa lên đài cười lạnh:
  - Nó là con chạy chậm nhất!

  Lần này cả Nhâm Tiểu Bộ cũng nản ḷng, ngồi sau màn thở dài không nói ǵ.

All times are GMT. The time now is 11:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.