The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Whirlpool

Notices

Conversation Between Whirlpool and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 03:16 PM
  mshoakthn
  trung tm tiếng anh thnh lập cng ty tổng đi tư vấn php luật học kế ton tại bắc ninh nhạc sn ng Dương thất thần.

  Tiếng ca kiếp trước từng được nghe hm nay lại được nghe lại một lần nữa, tưởng như đ cch mấy đời

  Dĩ nhin cch một đời.

  Tới tận lc Tần Try vỗ vai hắn mới giật mnh tỉnh lại. thức tỉnh lại nhưng tm tnh vẫn m man, Tống Dương khng nhn nữ tử Thổ Phin thấp b m đưa mắt nhn Khc đại thc:
  - Đại thc, đ lm phiền ng rồi, ta muốn nghe Tương tiến tửu.

  Khc đại thc cười ha hả cất giọng ht.

  Qun bất kiến, hong h chi thủy thin thượng lai, bn lưu do hải bất phục hồi!

  Lng Tống Dương thầm nhắc lại: khng cn đường quay về.

  M khc Tương Tiế

All times are GMT. The time now is 04:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokmon, Pikachu and all other Pokmon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.