The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Ace Of Spades

Notices

Conversation Between Ace Of Spades and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 12:35 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn bộ H́nh lầm, hay c̣n có người giả tạo hồ sơ?

  Không biết tới khi nào, Tống Dương chạy tới bên người Lưu Thái thú, đối diện với chỗ Nhâm Tiểu Bộ đứng, hướng nơi màn che khom người nói:
  - Công chúa điện hạ, thảo dân c̣n có chuyện muốn nói.

  - Nói.

  - Thảo dân nghĩ Thái thú đại nhân chưa từng vô ư, ngược lại đối nhân xử thế thận trọng, kết thân với cấp dưới cũng không tín nhiệm mù quáng… Nhưng thật ra viên quan đem hồ sơ cấp báo Thái thú đại nhân, hẳn là nên thẩm vấn cẩn thận.
  Tống Dương tung cho Lưu Thái thú một cái phao cứu mạng.

  Thái thú đại nhân không phải thằng ngốc, thật nhanh gậ

All times are GMT. The time now is 06:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.