The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Professor Wesker

Notices

Conversation Between Professor Wesker and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. mshoakthn
    10-10-2015 08:41 AM
    mshoakthn
    trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn có hai người duy nhất có năng lực thao tác sử dụng đầu Robot MXT được trang bị hệ thống động cơ kỹ thuật ḷ xo mini tăng áp cực mạnh, đó chính là Hứa Nhạc cùng với Lư Cuồng Nhân!

    Đầu Robot MXT Tiểu Bạch Hoa thuộc về bản thân Hứa Nhạc, ngày hôm nay chẳng biết đă bị giam giữ ở sâu bên trong gian kho quân giới nào đó của Quân đội Liên Bang, đang bị đám bụi bặm bao phủ, không thể nh́n thấy ánh sáng. Mà một đầu Robot MXT khác có được một màu đen thâm trầm hơn nữa, th́ đă ở trên Tinh cầu Mặc Hoa này mà trải qua ba năm trời nở rộ quang mang vô cùng sáng rọi, đă từng cùng đầu Robot Lang

All times are GMT. The time now is 12:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.