The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > ElectricTogetic

Notices

Conversation Between ElectricTogetic and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 01:33 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn lời, cất bước xuống đài, Tống Dương lại giơ tay ngăn cản y.

  Tần Trùy trầm giọng:
  - Việc này không liên quan đến ngươi.
  Gă là có ư tốt. Nếu Trần Trùy, Hồng Ba vệ ra tay, mấy người Thổ Phiên kia không bị đánh chết cũng bị tàn phế, sau lưng bọn họ c̣n có Hồng Ba phủ làm chỗ dựa, không muốn Tống Dương động thủ, có lẽ triều đ́nh sẽ có thái độ khác.

  Tống Dương lắc đầu, hắn có đạo lư của ḿnh:
  - Nếu ta đă xuống đài, ngươi làm ǵ với bọn họ ta cũng không quản, nhưng ta c̣n ở trên đài, những người này là phá ta!
  Nhâm Tiểu Bộ vốn đă định trở mặt, nhưng thấy Tống Dương ngăn cản Tần Trùy, biết h

All times are GMT. The time now is 10:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.