The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > glitchedgamer

Notices

Conversation Between glitchedgamer and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. mshoakthn
    10-10-2015 04:11 AM
    mshoakthn
    trung tm tiếng anh thnh lập cng ty tổng đi tư vấn php luật học kế ton tại bắc ninh nhạc sn biết r rng đm người đang truy kch bọn họ kia, so với đm người Đế Quốc lạnh lng hơn băng tuyết, lại cng thm băng lnh tn khốc, tuyệt đối sẽ khng cấp cho hắn bất cứ cơ hội no để m giả đầu hng cng với bắn ln ngược lại. Cho nn ngay thời điểm khi tiếng sng vang ln, hắn liền nhắm chặt lại cặp mắt, khng nghĩ muốn hướng về pha ci nng sng tối om ny, theo thi quen lại dng đến ci loại chiến thuật đng khinh kia, cũng khng nghĩ muốn ngay tại thời khắc cuối cng của sinh mệnh mnh, lại đi lm mất mặt của Tiểu đội 7.

    Một tiếng sng thanh thy vang ln, sau đ quanh

All times are GMT. The time now is 06:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokmon, Pikachu and all other Pokmon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.