The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

pancakeswordsman is an unknown quantity at this point

pancakeswordsman pancakeswordsman is offline

Egg

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. mshoakthn
  10-08-2015 02:37 AM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn hề lập tức đưa ra bất cứ ư kiến xử phạt ǵ đối với Hứa Nhạc cả, ngược lại c̣n nghiêm khắc khiển trách tiểu tổ kỹ thuật của Cục Hiến Chương tại tiền tuyến này, thậm chí những lời lẽ khiển trách c̣n đặc biệt nghiêm khắc vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

  Cái này là có ư nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Cục Hiến Chương cũng không định sẽ truy cứu trách nhiệm lần này của Hứa Nhạc, mà ngược lại bởi v́ sự phẫn nộ phát tác của gă Trung tá trẻ tuổi này lại c̣n hướng về thuộc hạ của ḿnh mà bày ra bộ mặt lănh khốc nhất của chính ḿnh? Không có bất cứ ai lại có gan đi tin tưởng vào loại s
 2. pancakeswordsman
  10-26-2008 12:38 AM
  pancakeswordsman
  I don't have vistors do I? T_T
 3. pancakeswordsman
  10-23-2008 06:50 PM
  pancakeswordsman
  Hi, vistors! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

About Me

 • About pancakeswordsman
  Biography
  Well, since if I were to convey my life in my own words it would be an autobiography, not a biography. So um, yeah. I can't fill this out without lying about the author or what it is. I'm no lier. Jk.
  Location
  YES Town
  Interests
  Writing, Reading, Drawing, Mythology, Religion, Philosophy, Meta Physics, Video Games, The Internet
  Occupation
  Hobbyist
  Preferred Pronoun
  Call me 'It'

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 11-14-2008 06:34 AM
 • Join Date: 10-23-2008

All times are GMT. The time now is 07:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.