The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

Dark Mew is an unknown quantity at this point

Dark Mew Dark Mew is offline

Mew

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  10-06-2014 02:24 AM
  chochucson
  Đ̀ng tm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thnh lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8...n30PmzyHZkhCMA
  H Hải Địnhkhng th hắn đ khng để lại tai họa ngầm l nhị trưởng lo trước kia m đ nhốt vo đại lao rồi.

  - Tộc trưởng, Nhạc Ch Thu trưởng lo đ bị giam vo đại lao, mọi chuyện cũng đ sắp xếp thỏa đng.

  Nhạc Cai Lĩnh ni với Nhạc Thnh.

  - Ừ, Nhạc Ch Thu đ khng cn l trưởng lo, hắn đ vi phạm quy củ trong tộc, ta khng trục xuất hắn ra khỏi Nhạc gia đ l khch kh.

  Nhạc Thnh cất tiếng ni, tuy nhin trong lng Nhạc Thnh biết r Nhạc Ch Thu l cửu tinh Đấu Tn, bất cứu lc no cũng c thể đột ph tới thập tinh Đấu Tn, nếu như mnh đuổi ra khỏi Nhạc gia th mấy lo gia kia khng nhịn được.

  - Tộc trưởng, cn hai người bị phế bỏ đấu kh th trục xuất ra khỏi Nhạc gia hay ở lại chịu phạt?

  Đại trưởng lo do dự m ni với Nhạc Thnh.

  Nhạc Thnh chăm ch nhn đại trưởng lo rồi từ từ ni:

  - Đại trưởng lo ni với bọn họ, cứ để cho bọn họ ở Nhạc gia, nếu như bọn họ ăn năn th ta sẽ

About Me

 • About Dark Mew
  Location
  Hidin in a pie on you windowsil
  Occupation
  At the dragon cave
  Preferred Pronoun
  Male
 • Signature
  Clicky my eggs and baby dragons or they will die

  Mah Scroll

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 09-13-2008 01:34 PM
 • Join Date: 08-06-2008

Friends

Showing Friends 1 to 1 of 1

All times are GMT. The time now is 09:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokmon, Pikachu and all other Pokmon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.