The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

Cypher FDP is an unknown quantity at this point

Cypher FDP Cypher FDP is offline

Egg

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 01:51 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn Thêm một điều… - Tống Dương tiếp lời:
  - Nếu các ngươi thắng, sẽ làm như các ngươi yêu cầu, nếu các ngươi thua, phải thi với chúng ta một trận nữa. – Vẻ tươi cười trên mặt Tống Dương không c̣n nữa – Không phải ngươi nói người Nam Lư chúng ta trời sinh yếu đuối không hợp đấu vơ sao? Nếu ba người các ngươi thua th́ c̣n một cơ hội nữa, t́m thủ hạ dũng mănh nhất của các ngươi đánh với ta!

  Nói xong, Tống Dương lại có vẻ ung dung:
  - Đánh thắng ta, coi như các ngươi thắng. Bại bởi ta, không chỉ dập đầu nhận sai, c̣n phải đền bạc, đền đồ…. Tóm lại, tất cả bạc của các ngươi một mẩu cũng đưa ra đây

About Me

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 06-22-2010 06:22 PM
 • Join Date: 06-15-2010

All times are GMT. The time now is 01:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.