The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

007manyo is an unknown quantity at this point

007manyo 007manyo is offline

Clue Game = Done!

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. mshoakthn
  10-10-2015 02:25 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn c̣n một chuyện thỉnh giáo.

  Tống Dương không phản cảm với lăo chút nào mỉm cười thi lễ:
  - Đại nhân muốn hỏi chuyện ǵ?

  - Thiếu niên cường quốc vừa rồi như pháo nổ bên tai. Vừa rồi tiên sinh nói, từ thiên địa ngộ ra “Tu thân tự xét”… Lăo hủ nhịn không được muốn thỉnh giáo tiên sinh.

  - Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật.

  Nghĩa là: “Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng; Đất có tính nhu ḥa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật”.

  Lần này hắn không thao thao bất tuyệt nữa, chỉ nhẹ giọng nói một câu n
 2. chochucson

About Me

 • About 007manyo
  Preferred Pronoun
  Call me 'It'
 • Signature
  this is my signature.
  these are my babies.

  please, give them warmth, as they want to become strong pokemon.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 07-31-2010 02:53 PM
 • Join Date: 06-08-2010

All times are GMT. The time now is 03:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.