The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

FnrrfYgmSchnish has disabled reputation

FnrrfYgmSchnish FnrrfYgmSchnish is offline

...probably not posting here too much anymore.

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 10 of 27
 1. mshoakthn
  10-08-2015 02:45 AM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn Có ba cái vấn đề.

  Vẻ mặt của Thai Cục trưởng nhất thời trở nên ngưng trọng lên một chút:

  - Thứ nhất, hắn từ lúc này lại có được cái quyền hạn này. Thứ hai, hắn v́ cái ǵ lại có thể có được loại quyền hạn này. Thứ ba, tại sao ở trong khu vực lắp đặt thiết bị trung tâm ngoài vùng hoang dă như vậy, trong tay hắn cũng không có bất cứ số liệu tham số tiến hành khởi động, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử chuyên dụng nào, hắn là dùng phương pháp ǵ để mà ra mệnh lệnh cho Máy vi tính Trung ương tiến hành khởi động toàn bộ mạng lưới?

  Thai Cục trưởng chậm răi
 2. Dar
  06-05-2012 11:07 AM
  Dar
  Happy Birthday!
 3. Karkat Vantas
  06-05-2011 06:25 PM
  Karkat Vantas
  Oh hey, it's that guy!

  Happy birthday, even if you never come on
 4. Cap'n Sofa
  04-01-2011 09:54 PM
  Cap'n Sofa
 5. Karkat Vantas
  03-05-2011 01:35 AM
  Karkat Vantas
  Dude you never come on anymore

  You were so cool! You should talk more
 6. Green
  08-21-2010 02:31 PM
  Green
  you know, i have some views on how legendaries are able to be caught and battled. i could share the with you if you like.
 7. Green
  08-10-2010 03:00 AM
  Green
  then again, who needs intelligence when you have a freaking god hands?
 8. Green
  08-10-2010 03:00 AM
  Green
  maybe the bubbles are eggs!

  that makes more sense, actually. genderless is just weird.

  it could hook itself into a cloning machine, provided it has the intelligence.
 9. Green
  08-10-2010 02:38 AM
  Green
  asexual breeding?

  yeah, the meowth didn't. i guess that's proof...?

  that would explain the nidoqueen having nidoqueen babies.
 10. Green
  08-10-2010 01:52 AM
  Green
  mewtwo could breed... maybe.

  like water exploding? xD

  but the nidoqueen in the movie looked oldish, and its clone was... its clone, so unless that nidoqueen was a heavy smoker then... :p still doesn't explain the baby nidoqueen.

  it did. there was a special in the first movie with togepi in it, so.

  baby pikachu...? hm.

About Me

 • About FnrrfYgmSchnish
  Location
  Middle of Nowhere, VA
  Occupation
  Fat guy, Pikachu stomper, destroyer of the Fairy type
 • Signature

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 10-27-2008

All times are GMT. The time now is 02:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.