The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

jack d d is an unknown quantity at this point

jack d d jack d d is offline

Egg

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 01:02 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn lạnh:
  - Có lẽ là cùng ……! Thôi được, ngươi nói nhân chứng ở đâu, bản quan phái khoái mă t́m chứng, yên tâm, nếu ngươi trong sạch, không ai có thể hại ngươi; nếu ngươi thật sự là kẻ trộm cướp, cũng không ai có thể cứu ngươi! Ngươi đâu, trước tiên đem hai gă nghi phạm giam lại, đợi nhân chứng đến lúc đó cẩn thận thẩm tra lại.

  Trước mặt khâm sai Công chúa, Cao Trường Sử cũng không dám trực tiếp dùng h́nh, sự việc đến hiện nay cùng suy đoán trong tưởng tượng của hắn cũng không khác mấy, tuy rằng cũng đều ở trong tầm kiểm soát, họ Cao cũng tự có biện pháp, đợi nhân chứng trở về, Công chúa đă s

About Me

 • About jack d d
  Biography
  my fav pokemon, gallade.
  hes lvl 100 in platinum and knows night slash, psyco cut,brickbreak and stone edge.
  and is ss hes my pokeathlon medalist
  Preferred Pronoun
  Male
 • Signature
  pokeathlon : medalist: gallade.
  pokeathlon : highscores :9/10
  how the hell do you get 35 in pennant capture??

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 04-25-2010 10:14 PM
 • Join Date: 04-25-2010

All times are GMT. The time now is 07:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.