The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

Porygon is an unknown quantity at this point

Porygon Porygon is offline

Egg

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  10-10-2015 02:49 PM
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn người Nam Lư không phải Phật học hưng thịnh sao? Tùy tiện t́m một cao tăng của các ngươi đến thi đi!

  Đại Yến, Nam Lư, Thổ Phiên ba nước đều thờ Phật, nhưng người Hán là Thiền Tông, Thổ Phiên là Mật tông, rất nhiều người từ nhỏ đă khổ tu, gă trung niên gầy g̣ này cũng vậy, gă phải ngồi thiền sao cho bát nước trên đầu không c̣n một giọt vẫn không được nhúc nhích.

  Thái Thú đại nhân khẽ nhíu mày. Trong thành Thanh Dương cao tăng có thể ngồi thiền nhập định cũng không ít, chưa chắc đă thua gă, nhưng những người này rơ ràng là đến quấy rối, ngồi xuống ba ngày ba đêm bất động, tuyển hiền sao c

About Me

 • About Porygon
  Preferred Pronoun
  Call me 'It'

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 06-15-2010 09:25 AM
 • Join Date: 06-14-2010

All times are GMT. The time now is 01:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.