The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

Jeremy is an unknown quantity at this point

Jeremy Jeremy is offline

Egg

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  10-06-2014 02:28 AM
  chochucson
  Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8...n30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  - Tộc trưởng, có thể cho ta nh́n thấy bảo vật được không?

  Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với Nhạc gia Nhạc Thành không quan tâm, mặc dù hiện tại hắn là tộc trưởng nhưng ở trong ḷng của Nhạc Thành, trong ḷng cũng chỉ có Nhạc gia ở Huyền thiên đại lục.

  - Ngươi hiện tại là tộc trưởng, về sau gọi ta là trưởng lăo là được.

  Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành:

  - Bảo vật c̣n ở trong long mộ, bây giờ ngươi đi cùng ta, cũng nên để cho ngươi thấy bảo vật.

  - Long mộ?

  Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn không ngờ Nhạc gia c̣n có nơi này.

  - Long mộ là nơi quan trọng nhất của Nhạc gia, người của Nhạc gia không mấy ai biết có nơi này.

  Nhạc Duy nh́n thấy biểu t́nh của Nhạc Thành th́ nói:

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 08-09-2008 04:58 AM
 • Join Date: 08-07-2008

All times are GMT. The time now is 05:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.