The Cave of Dragonflies forums

Go Back   The Cave of Dragonflies forums > Members List

Notices

ShadwNinja94 is an unknown quantity at this point

ShadwNinja94 ShadwNinja94 is offline

Ninja Sprite by Me, Myself, and I

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  10-06-2014 01:35 AM
  chochucson
  Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8...n30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Chúng ta đi vào trước rồi ta sẽ từ từ nói với ngươi.

  Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  - Tộc trưởng, xin mời.

  Nhạc Hạo cất tiếng nói sau đó gợi ư cho Nhạc Thành đi vào kiến trúc.

  - Nhạc Thành, đội hộ vệ Kim Long chính là lực lượng mạnh nhất cảu Nhạc gia, ngươi hẳn cũng đă nh́n ra đội hộ vệ Kim Long chính là những người tinh anh nhất, huyết mạch cũng phải ngoài bảy thành.

  Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  - Đội hộ vệ Kim Long hiện tại có năm trăm người, đây cũng chính là át chủ bài của Nhạc gia.

  Nhạc Duy tiếp tục nói.

  - Nhạc Hạo, hiện tại ở trong Ḷng đàm có bao nhiêu người đang tu luyện?

  Nhạc Duy lập tức hỏi Nhạc Hạo.

  - Gia gia, ở trong đo có hai trăm người đang tu luyện, ngày mai sẽ

About Me

 • About ShadwNinja94
  Biography
  I like archery, making movies, cursors, and sprites, and Runescape.
  Location
  Lebanon CT
  Interests
  Runescape, Maplestory, Legos, Archery, and Tennis
  Occupation
  None! =D
  Preferred Pronoun
  Male

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 08-16-2008 03:16 AM
 • Join Date: 08-12-2008

Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to ShadwNinja94 Using...
This Page
http://forums.dragonflycave.com/member.php?u=659

All times are GMT. The time now is 12:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Pokémon, Pikachu and all other Pokémon characters © Nintendo, Game Freak and Creatures Inc. The Cave of Dragonflies, content, styles, etc. © Butterfree/Dragonfree/antialiasis.
Forum now hosted by Eevee's HQ.