• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn


  - Như vậy… cái con gián thứ nhất kia, là ai vậy?

  - Con gián thứ nhất của Tiểu đội 7 là ai hả?

  Đám chiến sĩ cũ của Tiểu đội 7 Liên Bang nghe câu hỏi của hắn, nhất thời cười lên ha ha một trận. Cả một đám không hẹn mà phi thường ăn ý, đồng loạt chỉ tay về phía của Hứa Nhạc đang đứng ở một góc vắng người trong phòng.

  Hứa Nhạc bật cười ha hả hồi đáp:

  - Đương nhiên chính là Lão đại rồi! Cái tên gia hỏa này tựa hồ như cho dù mặc kệ có gặp phải bất cứ tình trạng tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không có biện pháp khiến cho hắn ng
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom