• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Alucard
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Địnhcho Nhạc Thành tiêu hao không ít pháp lực.

  Chỉ là hiện tại Nhạc Thành đã hoàn toàn chế trụ được Nhạc Chí Thu, quang mang trên người Nhạc Chí Thu đã bị mờ đi.

  - Xoẹt.

  Sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, thủ ấn của hắn sau đó biên đổi, tay phải hắn duỗi ra, mi tâm của hắn bắn ra thanh mang quỷ dị.

  - Huyết tích.

  Nhạc Thành nhẹ nhàng quát lớn, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, ngón trỏ bàn tay phải khẽ bắn ra, một mảng thanh mang bao bọc huyết dịch bắn về phía mi tâm của Nhạc Chí Thu.

  - Xoẹt xoẹt.

  Huyết dịch dẫn vào trong mi tâm của Nhạc Chí Thu, quanh người của Nhạc Chí Thu xuất hiện từng luồng pháp quyết quỷ dị.

  Ngay lập tức Nhạc Thành cũng không đình chỉ lại, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, tựa hồ như huyết dịch cùng với thanh mang có mối liên hệ nào đó.

  Huyết tích là một loại phong ấn, cũng giống như là linh hồn phong ấn Nhạc Thành
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top