• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Buizel
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro

  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định
  - Kim Long Thân thể.

  Toàn Phong Trảm.

  Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động toàn thân của hắn sau đó tràn ngập một vầng sáng màu vàng, long lân xuất hiện một luồng khí tức của hắn trở nên tràn ngập.

  Cảm nhận được khí tức từ thân thể Kim Long, các trưởng lão đều động tâm, bọn họ đều cảm thấy một uy áp từ huyết dịch, loại uy áp này vô cùng lớn.

  Sắc mặt của lão giả mặc áo bào màu trắng trở nên trắng bệch, chưởng ấn công kích Nhạc Thành của lão đột nhiên trở nên mờ đi, dưới sự uy áp từ huyết mạch linh hồn, thực lực của hắn giảm đáng kể, hắn không cách nào công kích, ngay cả thân thể Hoàng Long cũng tiêu tán.

  - Ầm.

  Một mảng loan nguyện của Nhạc Thành sáng lên, ngay lập tức hắn đánh bay lão giả áo trắng lên trên không.

  Lão giả áo bào màu trắng muốn ngăn Nhạc Thành lại nhưng cảm nhận được uy áp huyết mạch của hắn thì do dự một chút, bọn họ không thể không thừa nhận huyết mạch uy áp của Nhạc Thành rất mạnh, đủ khiến cho linh hồn của bọn họ bị ảnh hưởng.
  That should be a semi-colon in your signature. And "forums" should not be plural if you are just linking to one webpage. You may be a grammar COP, but grammar NAZI ranks higher.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top