• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

coughsalot
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Không ngờ linh hồn của Nhạc Thiên lão tổ còn ở lại Nhạc gia.

  Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đây là điều Nhạc Thành không ngờ tới, Nhạc Thiên lão tổ chưa chết chỉ là hình thái không được như lúc trước mà thôi.

  - Nếu như có thể khôi phục thực lực cho Nhạc Thiên lão tổ, phụ thân à nhị thúc biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng.

  Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng.

  - Còn có linh châu thượng cổ, được rồi, sáng ngày mai ta tới nhìn linh châu thượng cổ.

  Nhạc Thành lẩm bẩm nói rồi bắt đầu tu luyện.

  Bây giờ ở trong Hạo Thiên Tháp, Hỏa Linh Châu không ngừng rực cháy, linh khí càng ngày càng trở nên nồng đậm.

  Mà lúc này ở trong một đầm nước yên tĩnh, mặt nước bắt đầu u u sôi trào, tựa hồ như có vật gì dưới đáy đầm vậy.

  - Tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra?

  Một trăm người mặc áo giáp vàng thấy vậy thì dồn dập nhảy lên từ đáy hồ.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top