• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Dark kittie farie

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Nhạc Thành cảm nhận được pháp lực tràn ngập thì lẩm bẩm nói.

  Kỳ thật ở trong một tháng này, ở Hải vực kia ngoại trừ Nhạc Thành vây khốn những trưởng lão Nhạc gia thì dưới sự trợ giúp của Hỏa Linh Châu thực lực của hắn cũng đã tiến bộ.

  - Bây giờ mình dùng toàn lực miễn cưỡng cũng có thể giết được Cửu Tinh Đấu Tôn, giết Bát Tinh Đấu Tôn hẳn là không có khó khăn gì lắm.

  Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng.

  Thu dọn một phen, Nhạc Thành đi ra khỏi căn phòng, hôm nay chính là ngày quyết nghị của trưởng lão, cũng là ngày mình tiếp nhận chức tộc trưởng của Nhạc gia, Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể vắng.

  - Chủ nhân, ở bên ngoài có không ít người đợi.

  Vừa đi ra khỏi phòng, Đại Hắc đã cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  - Ừ, ngươi nói với bọn họ chờ một chút ta sẽ đi ra.

  Nhạc Thành cất tiếng nói, ở bên ngoài đã có không ít hộ vệ đội Thanh Long
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom