• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

HolyLugia912
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn , người ta không cần, các ngươi quay mông về đi là được.

  Thủ lĩnh Thổ Phiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha:
  - Người Nam Lý hóa ra không chỉ thân thể yếu đuối mà đầu óc còn ngu si nữa. Không chiếm được tiện nghi từ các ngươi ta cũng xấu hổ! Được! Khẩn trương bắt đầu đi.
  Nói xong, gã nghĩ tới cái gì đó, cười lạnh bổ sung:
  - Nói thêm một câu, đấu rượu với lão tử, lão tử uống là rượu của Nam Lý các ngươi! Rượu mạnh Thiêu Đao Tử của Thổ Phiên, lão tử đến đây không phải để uống nó!

  Tống Dương thoải mái phất tay:
  - Yên tâm, ta là người Nam Lý, rượu ủ ra đương nhiên là rượu Nam Lý…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top