• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

HotTorchic
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn muốn đầu hàng vậy.

  Hùng Lâm Tuyền cảnh giác ôm khẩu súng hỏa lực hạng nặng trong tay mình, nhìn về phía đám Robot quân dụng khí thế bức người cách bọn họ khoảng chừng mấy trăm thước, sau đó yên lặng liếc mắt nhìn về phía bóng dáng đầu Robot rác rưởi duy nhất ở bên mình, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay, phất phất mấy cái, chỉ huy đám đội viên nâng lên hai cái cáng cứu thương, hướng về phía sau lùm cây mà triệt hồi trở về.

  Ở trong tràng Robot đối chiến sắp sửa phát sinh ngay sau đó, bọn họ cũng sẽ không tạo thành được bất cứ tác dụng gì cả. Hơn nữa vào buổi tối ngày hôm qua,
  whatwhatwhat I didn't know you answered D:

  You know, if you answer via visitor messages on my profile I'll get a notification, and that's much easier. :I Also, you can click on "view conversation" beneath the date of posting on my message, and we can see each others posts on one page :o

  Yess... 1/2 Prince is a great manga and novel... *sigh* not too popular/noticed, though...
  Yes it is! I never thought I'd find another 1/2 Prince fan like me on a Pokemon forum.. :D
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom