• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Mariodjw
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn m chởm cháy đen đã biến thành một mảnh vô cùng bừa bãi, vô số đốm lửa đạn tóe lên, gần như che phủ hoàn toàn bề mặt kim loại lạnh lùng bi thảm…

  Cuộc chiến đấu này rõ ràng là vẫn chưa có chấm dứt, lúc này cũng chỉ mới là vừa bắt đầu mà thôi!

  Đồng thời ngay tại thời điểm khi mà nửa thân trên của đầu Robot công trình chắp vá kia mạnh mẽ rơi thẳng xuống mặt đất, phần cánh cửa của khoang điều khiển đầu Robot cũng tuôn ra một đám khói trắng cực kỳ rõ ràng, cùng với một thanh âm nổ tung nhàn nhạt. Mười hai đầu hỏa tiễn mini trang bị tại phần eo của đầu Robot cũng đồng loạt đ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top