• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Mew Mew Princess~

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn h những gã người máy lạnh lùng không tình cảm…

  Trợ lý Thôi Tụ Đông thoáng trầm mặc một lát sau, mới có chút bất an, mỉm cười trả lời:

  - Những quan viên từ trong Cục Hiến Chương đi ra ngoài công tác, bản chất bên trong vẫn là có chút cảm giác về sự ưu việt, nói thế nào đi nữa, dù sao thì chuyện chúng ta làm liên lụy đến sự an nguy của cả Liên Bang. Cuối cùng thì cũng nên để những nhân viên ra ngoài công tác ngoại trừ có được quyền hạn cao cấp ra, cũng nên đạt được sự phối hợp thật tâm của các đơn vị ban ngành khác của Liên Bang mới đúng.

  Thai Cục trưởng kh
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom