• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

PinserPerson
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn hại Tần Trùy!

  Âm thanh rơi ra, dưới đài lúc này bùng nổ tiếng rống lớn, nhưng lần này không phải tiếng hoan hô, mà là tiếng mắng chửi phẫn nộ. Tuy rằng phần đông dân chúng không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai đã vu hại Tần Trùy, nhưng bất luận người này là ai, đều đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng.

  Cao Trường Sử lúc này đã tỉnh táo hơn phân nửa, trong đầu vắt óc suy nghĩ biện pháp hòa giải cục diện, nhưng hiện tại sự phẫn nộ của dân chúng đã hình thành, còn chưa thể vừa vặn trở về, việc duy nhất có thể làm là tóm lấy một vài nhược điểm, lấy hết can đảm quay sang Tống Dương quở trách:
  -
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top