• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

R
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn đón nhận lấy vô số những phiền phức lớn. Ngay tại cổng lớn đi vào, thỉnh thoảng lại có vài gã quân nhân sĩ quan sắc mặt vô cùng âm trầm xoay người rời đi. Trong đám người rời đi đó, có một gã Thiếu tá sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, giương mắt nhìn gã quản lý, nghe lời giải thích cực kỳ ôn hòa nhã nhặn của đối phương, thế nhưng tâm tình của gã Thiếu tá thì lại phi thường khó chịu.

    Bọn họ đều là những gã quân nhân sĩ quan luân chiến đến từ Quân khu II, buổi tối ngày hôm nay mới mời được một vài gã chiến hữu từ phía tiền tuyến vừa mới lui về nghỉ ngơi. Mấy tên chiến hữu này thuộc về một c
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top