• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

sqtodd
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định, căn bản không coi Nhạc Thành ra gì.

  - Tộc trưởng, dám khinh thường tộc trưởng phải chịu quy chế xử phạt trong tộc.

  Nhạc Thành chăm chú nhìn lão già áo lam mà cất tiếng nói với Nhạc Duy.

  - Khinh thường tộc trưởng phải chịu xử lý theo quy chế trong tộc.

  Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành mà nói, không biết Nhạc Thành muốn gì đây.

  Nếu như ta không lầm thì bất kính với tộc trưởng phải bị giam vào địa lao ba năm là nhẹ, phế bỏ Đấu Khí trục xuất khỏi Nhạc gia là nặng.

  Nhạc Thành không hề có biểu tình nói với lão giả áo lam:

  - Nhạc Duy tộc trưởng đã để ta ngồi lên vị trí tộc trưởng, nếu như ngươi muốn phản đối thì có thể tiến hành quyết nghị, tuy nhiên ngươi bây giờ bất kính với ta thì phải bị giam vào địa lao một năm, hiện tại ngươi có thể đi.

  - Hừ, nực cười, chúng ta không thừa nhận ngươi là tộc trưởng.

  Lão giả áo lam cất tiếng nói với Nhạc Thành, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom