• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Venged_Kitty
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Qua rừng cây này là sẽ đến nơi.

  Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  Nhạc Thành đối với khoảng cách ngày càng tới gần, hắn càng cảm nhận thêm linh khí nồng đậm.

  Sau một canh giờ, Nhạc Thành cũng cảm thấy cần phải rời khỏi rừng cây, ở giữa không trung nhìn xuống, hắn mơ hồ cảm nhận được một dãy núi uốn lượn, linh khí đã đến một trình độ nồng đậm rất lớn.

  - Cái này là long mộ, cũng là nơi quan trọng nhất của Nhạc gia.

  Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  Nhạc Thành chăm chú nhìn dãy núi uón lượn, thần thức của hắn chuyển động mà nhìn trộm.

  - Khí tức thật là cường hãn.

  Nhạc Thành nhìn thấy khí tức cường hãn mà lẩm bẩm nói.

  - Xoẹt xoẹt.

  Ở giữa không trung hơn mười thân ảnh lăng không mà bay tới.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom