• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  Tựa hồ là một cái giường đá không còn vật gì khơi không cần lo lắng, có thể tới đây cho thấy ngươi cũng có bổn sự.

  Một thanh âm trầm thấp vang lên.

  - Ngươi là ai?

  Nhạc Thành cất tiếng hỏi, sắc mặt của hắn sau đó biến đổi, hắn lập tức mở miệng hỏi, ở trong phòng không có bất luận kẻ nào, không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện, đây cũng là điều quỷ dị.

  - Ta là lão tổ của ngươi, ta thật không ngờ hậu nhân của ta lại có thể đặt chân tới Nhạc gia.

  Một thanh âm quỷ dị vang lên một lần nữa ở phía giường đá.

  Thân ảnh đó chính là một lão nhân mặc áo lam, lão nhân này mặc áo choàng đen, mắt to mày rậm, trên mặt có một thần sắc cương nghị.

  - Ông là lão tổ của ta, ông là ai?

  Nhạc Thành đánh giá lão nhân áo lam ở trên giường mà hỏi, ông già này có
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom