• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Celesteon
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn hể nào để cho chúng tôi vào nói chuyện tán gẫu mấy câu riêng với ông chủ được không? Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt đâu. Chỉ là thuần túy muốn tâm sự riêng mấy chuyện gần đây mà thôi.

    Bạch Ngọc Lan thu hồi bàn chân phải đang chống lên tường phía sau lưng mình, từ trong cái túi áo quân dụng vô cùng thành thạo lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho hai gã Hiến Binh đang phụ trách canh gác Hứa Nhạc một người một điếu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của bọn họ, nhìn về phía khuôn mặt có chút non nớt, có chút khó xử của bọn họ, nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của mình.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top