• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn dưới đài rền lên những tiếng “lừa đảo!”, có người hiểu chuyện cao giọng quát to:
  - Ngựa của Thanh Dương thành chúng ta đều là thần tuấn, còn chờ ngươi nói? Bản lĩnh như vậy thì nên xuống đài sớm đi thôi.

  Tiêu Kỳ quẫn bách dị thường, Nhâm Tiểu Bộ vẫn kiên trì hỏi tới cùng:
  - Vậy cước trình thì sao, ngươi có thể nhìn ra được con nào nhanh hơn không?

  Tiêu Kỳ giơ tay chỉ về một con trong số đó, môi khẽ động như muốn nói gì, còn không đợi nàng nói, binh lính dẫn ngựa lên đài cười lạnh:
  - Nó là con chạy chậm nhất!

  Lần này cả Nhâm Tiểu Bộ cũng nản lòng, ngồi sau màn thở dài không nói gì.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top