• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

eeveefan
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định
  Một số người đứt tay đứt chân, lục phủ ngũ tạng bị chấn động thì còn có thể dùng đan dược chữa trị, nhưng đấu khí hoặc ma pháp lực bị phế thì vô phương khôi phục.  - Ai còn dám cãi quy củ trong tộc thì đứng ra.

  Thân hình của Nhạc Thành lăng không đứng giữa không trung mà nói.

  - Ngươi rất hung ác, phế bỏ tu vi của Nhạc Huy trưởng lão, tiểu tử ngươi thật đúng quá hung ác.

  Một lão giả áo bào màu trắng cát tiếng nói, lão giả này có quan hệ không tệ với lão giả áo tím.

  - Xem ra ngươi không phục ta, ngươi hẳn phải xưng với ta là tộc trưởng, vậy mà dám gọi ta là tiểu tử, ngươi trước hết phải gọi ta là tộc trưởng, nếu không ta sẽ phế tu vi của ngươi.

  Nhạc Thành lạnh lùng nhìn lão giả áo bào màu trắng.

  - Ngươi muốn làm gì, chúng ta không phục, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó với tất cả mọi người chúng ta sao?

  Nam tử áo trắng tựa hồ như sợ hãi Nhạc Thành, thân hình của hắn lui về sau, trong lúc nói chuyện rõ ràng ngữ khí giảm xuống.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top