• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Ekelt Skye
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định.

  Nhạc Thành lạnh lùng nhìn đám trưởng lão phản đối mà nói:

  - Các ngươi nghe kỹ cho ta, vừa trải qua quyết nghị của trưởng lão, ta đã là tộc trưởng của Nhạc gia, ai phản đối thì đứng ra.

  Một đám trưởng lão liền đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu lời này của Nhạc Thành là có ý gì.

  Về phần Nhạc Thành sau khi nói xong thì thân ảnh cũng rơi xuống, trong mắt hắn tràn ngập hàn ý.

  Nhìn thấy hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, đám trưởng lão không tự chủ được mà thấy sợ hãi, ngay cả đại trưởng lão cũng có kết cục như vậy, bọn họ nếu như phản đối thì thật không biết sẽ có kết cục gì.

  Để cho Nhạc Thành ngồi lên vị trí tộc trưởng, bọn họ thật cảm thấy không phục, nguyên một đám lúc này trở nên mâu thuẫn.

  - Ta không đồng ý.

  Một lão giả mặc áo bào màu tím cất tiếng đầu tiên.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top