• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

GMS0623
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định
  Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, ngay lập tức loan nguyệt ánh sáng công kích về phía Hoàng Kim Cự Long kia, đồng thời thủ ấn của hắn lại tái khởi, thân hình của hắn cấp tốc uốn éo trên không trung, một luồng công kích vô cùng lớn bắn tới Kim Long.

  - Phong Lôi Thối.

  - Ầm ầm.

  Nhạc Thành ngưng tụ hai luồng lực lượng công kích ở trên không trung tấn công về phía ha con cự long, sau đó quang mang trở nên tràn ngập, Toàn Phong Trảm và Phong Lôi Thối của Nhạc Thành đã đánh vỡ nát báy hai con rồng này.

  Toàn Phong Trảm và Phong Lôi thối của Nhạc Thành uy lực so với Âm Dương Kiếm và Ám Ảnh Kiếm cũng không kém bao nhiêu, lúc này khoảng cách giữa hai con hoàng kim cự long đã bị đánh tan, lực lượng cường hãn khiến cho Nhạc Thành phải giật mình.

  Hai con hoàng kim cự long cũng không đình chỉ thân hình mà tiếp tục đánh về phía Nhạc Thành.

  - HỪ, ngươi thực sự cho rằng ta không thu thập được ngươi sao?

  Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng sau đó thủ ấn của hắn tung bay ra, đối phó với hai con Kim Long
  Is it coincidence that your username starts with GMS, for Greenwood Middle School? Or do you go there?
  It would make sense to NOT post before you are accepted...
  +he logged on just after your last post >.< you could have waited an hour...
  Join Seekers of the Dew Drop... We just started leaving the base and will begin the action!
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom