• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

JMASTER
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định
  Nhạc Thiên lão tổ liền biến mất sự tức giận trên khuôn mặt mà mỉm cười giống như là một lão ngoan đồng vậy.

  - Ngươi tên là gì?

  Nhạc Thiên cất tiếng hỏi Nhạc Thành mà đánh giá.

  - Con tên là Nhạc Thành.

  Nhạc Thành cất tiếng trả lời, cảm nhận được khí tức linh hồn trên người của lão nhân này mặc dù rất cường hãn nhưng đang suy yếu, cứ như vậy xem ra không kiên trì được lâu.

  - Nhạc Thành, ngươi chính là người đánh bại tên tiểu tử Nhạc Hạo kia?

  Nhạc Thiên chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong.

  - Vâng, may mắn thắng được.

  Nhạc Thành cất tiếng trả lời.

  - Cái gì mà may mắn thắng, thắng là thắng, Nhạc Hạo là đệ tử mạnh nhất của Nhạc gia, ta ở tuổi của hắn cũng không chênh lệch với hắn bao nhiêu, ngươi có thể đánh thắng hắn thật là ngoài dự liệu của ta.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top