• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Lavasoul
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải ĐịnhNhạc Thành trở nên tái nhợt.

  - Xoẹt xoẹt.

  Kim Linh Châu một lần nữa không ngừng đấu tranh, tựa hồ như là bị thanh mang bao trùm.

  - Ở trên còn có một số khí tức linh hồn do Hạo Thiên đại đế lưu lại, còn có một số khí tức tàn yếu, muốn luyện chế Kim Linh Châu thì tương đối phiền toái.

  Toan Nghê Tộc lẩm bẩm nói trong lòng, Kim Linh Châu rõ ràng là do Hạo Thiên đại để để lại, Hạo Thiên Tháp chính là bổn mạng thần khí của nó.

  Kim Linh Châu có linh hồn lực của sư tổ cho nên mới công khai công kích mọi người, mà linh hồn lực của Kim Linh Châu hẳn là từ từ biến mất không còn nữa, dù sao sư tổ cũng đã chết mấy nghìn năm, hơn phân nửa là ở trong Hạo Thiên Tháp và Hỏa Linh Châu cho nên Kim Linh Châu yên lặng.

  Muốn luyện hóa Kim Linh Châu trước tiên phải khống chế linh hồn lực.

  - Xoẹt xoẹt.

  Kim Linh Châu tràn ngập thanh mang, ngay lập tức không ngừng đấu tranh.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom