• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Lucariape
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn Liên Bang. Đến khi bọn họ nhìn thấy Hứa Nhạc đang xuất hiện ở đầu đám quân nhân sĩ quan của phần cầu tàu kim loại, cũng không có bất luận kẻ nào ra mệnh lệnh, tất cả bọn họ đều đồng thời bộc phát ra tiếng hoan hô cùng với vỗ tay kịch liệt.

  Lúc này ngay trên màn hình vi tính điện tử lớn nhất ở tại phần trụ điều khiển giữa trung ương đại sảnh Chủ hạm chợt xuất hiện hình ảnh vị Tổng Tư lệnh Hạm đội Liên Bang, Thượng tướng ba sao Hồng Dư Lương. Vị Nữ Tướng quân ba sao duy nhất của toàn bộ Quân đội Liên Bang này mỉm cười ôn hòa, nói:

  - Thượng tá Hứa Nhạc, hoan nghênh cậu
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom