• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Queeny Pants
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn từ trước đến giờ vẫn luôn có nhưng chiến tích vinh quang vô thượng này, đã từng kế thừa cái loại tác phong mạnh mẽ mà tản mạn vô cùng do rất nhiều đời Sư Đoàn trưởng lưu lại, quen với việc bao che khuyết điểm nội bộ, cực kỳ thiện chiến với đối thủ, khéo léo trong việc nội đấu với các chi Sư đoàn Thiết giáp đồng bọn. Ở những thời điểm cần tuân thủ quân kỷ, vậy thì bọn họ chính là hình mẫu điển hình của việc quân kỷ nghiêm minh bậc nhất trong Quân đội Liên Bang, ở trên chiến trường, vào những thời điểm sinh tử liền kề nhau, vậy thì bọn họ có thói quen thường xuyên quên đi cái loại sự tình quân
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom