• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Salazard
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn sợ đến không thể nói nên lời.

  - Cái thứ chó má gì thế này?

  Tổng Tư lệnh Dịch Trường Thiên nhất thời trợn tròn cặp mắt lên, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bản đồ Tinh hệ đang xuất hiện trước mặt kia, mang theo ngữ khí không thể nào tin nổi, hét lớn lên:

  - Máy vi tính Trung ương Hiến Chương mà cũng xảy ra vấn đề trình tự xử lý hay sao? Bên trong Tinh hệ L9 làm sao lại có thể chui ra một chiếc phi thuyền Ba cánh hạm của Cục Hiến Chương được chứ?

  Mà thậm chí cho dù là ở bên kia đầu vũ trụ thật sự đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền Ba c
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom