• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Whereismywonderland

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn thân Hứa Nhạc đang ngồi ở bên trong khoang điều khiển của đầu Robot kia cũng vậy, nhưng mà những người đang đứng xem tất cả cũng đều không có để ý đến một chút chuyện tình của trận chiến thê thảm chỉ nghiêng về một phía này. Bên trong tràng chiến đấu một bên này, kỳ thật vẫn đang còn giấu diếm rất nhiều những chi tiết nhỏ không quá mức bắt mắt, không ai để ý đến sự chuẩn bị của một bên trong tràng chiến đấu này.

    Ví dụ như là hệ thống bánh xích di chuyển nặng nề bị vng rơi ra có vẻ nhanh hơn bình thường một chút, ví dụ như lớp giáp bảo hộ bọc thép bên trên thân thể đầu Robot bị rớ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom