• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Zehla
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Xoẹt.

  Hai mảng ánh sáng dây dưa xong một mảng quang mang chói mắt tràn ngập, ở xung quanh bao phủ một quang mang ánh sáng cũng xen theo một khí tức quỷ dị.

  Nhạc Thành cùng với Kim Linh Châu dây dưa nhanh chóng khiến cho Nhạc Duy cùng với Nhạc Hạo và đội hộ vệ Kim Long cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên vừa rồi không ai ngăn cản được mà dường như Nhạc Thành có thể thì phải.

  - Xoẹt

  Hai mảng quang mang chói mắt tản ra, ngay lập tức Hỏa Linh Châu đánh về phía Nhạc Thành.

  Sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại tái nhợt, hắn không nghĩ rằng Kim Linh Châu lại khó đối phó như thế, so với Hỏa Linh Châu ở trong Hạo Thiên Tháp còn khó đối phó hơn.

  - Hừ.
  Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thủ ấn của hắn biến đổi, quanh thân của hắn chuyển động một mảng thanh mang.

  Thanh mang một lần nữa bao bọc hướng về phía Kim Linh Châu, sắc mặt của
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom