• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

ClockworkJB
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn quẩn một lúc khá lâu mới hoàn toàn biến mất. Chỉ là một đoạn thời gian vô cùng ngắn ngủi thôi, thế nhưng mà đối với Cố Tích Phong mà nói, lại lâu dài giống hệt như cả cuộc đời của mình vậy. Sau đó hắn thậm chí còn kiên trì cho rằng, trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy được tất cả các khoản ngắn ký ức quan trọng trong suốt cuộc đời mình, kể từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi hiện tại. Chính là lần đầu tiên nổ súng giết người ở trên chiến trường, lần đầu tiên đi chơi gái…

  Vì cái gì mà lần trúng đạn này lại không có đau đớn giống như những lần trước đây cơ chứ? Hay là nói người ta
  Aaah, I see. Well, I do find the idea interesting. ^^

  And eee. That sounds troublesome. 3= I just have like... some summer homework, because teachers are sadistic nowadays.
  =O Seriously? Wow. I thought you'd be more experienced than that. I only noticed a typo. You mispelled rhythm as rythm near the end of it. But I thought the story was interesting, I usually don't get into fanfiction that much either.

  Awww. D= Yeah, I know what it's like not to have time. I've got lots of homework, what's your beef?
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom