• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Ice tiger
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Bọn họ làm như vậy là mong ngươi có thể ở lại Nhạc gia, như vậy viên linh châu cũng ở Nhạc gia, chẳng qua ngươi đã là tộc trưởng, dù sao trên người của ngươi cũng có huyết mạch của Nhạc gia, tau cũng hi vọng ngươi làm tộc trưởng cho thật tốt, kỳ thật ta làm hết thảy cũng là vì Nhạc gia.

  Nói xong, Nhạc Thiên lão tổ hiện ra một ánh mắt mong chờ với Nhạc Thành.

  - Ta biết rồi lão tổ.

  Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ.

  Tuy nhiên Nhạc Thành đối với đám người Tứ Đại Thú Tộc thì hơi khinh bỉ một chút, nếu như năm đó đánh trọng thương Hắc Ám Thần Điện thì điện chủ của Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ không có uy hiếp với Tứ Đại Thú Tộc và Tứ Đại Nhân Tộc nữa.

  - Được rồi, ta hơi mệt một chút, ngươi đầu tiên ra ngoài đi, chờ ngươi tiến hành từ đường tẩy lễ xong thì quay lại đây, linh hồn của ta phỏng chừng cũng không cầm cự được bao nhiêu lâu nữa, ngươi ở trong từ đường tẩy lễ nhớ cẩn thận, tùy cơ mà hacnh sự.
  what? Count Olaf?
  any i made you this
  Awesome. ^_^ I'm Wiccan and I practise magick. It's so amazing and it's really opened my eyes to a lot of things. Herbal magick is pretty much what I'm focusing on right now. It's very interesting.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom