• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Linzys
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Địnhxuống dưới, trừ phi gặp phải hậu nhân cực kỳ thiên phú hoặc là Nhạc gia sắp suy tàn thì mới được vận dụng một chút đấu đế long mạch tinh huyếtrên huyền thiên đại lục năm mươi năm sau đó bị điện chủ của Hắc Ám Thần Điện tìm được, sau đó chúng ta đại chiến một lần nữa, hắn không biết lợi dụng được ma tà công pháp gì mà thực lực đã khôi phục đồng thời còn mạnh hơn cả trước kia nhiều lần.

  - Chúng ta đại chiến ba ngày ba đêm sau đó ta bị trọng thương, hồn phi phách tán, cũng may ta có chuẩn bị cho nên trước kia ta đã lưu giữ một sợi linh hồn tách khỏi bản thể.

  - Tên kia cũng bị ta đánh cho trọng thương, vốn hắn dự định đối phó ngay với Tứ Đại Nhân Tộc và Tứ Đại Thú Tộc nhưng sau khi bị trọng thương liền quay về dưỡng thương, mà lần này mấy lão gia hỏa của Hắc Ám Thần Điện cũng bị tổn thwuz nghiêm trọng, đây chính là do ta liều chết tấn công một đòn.

  - Ta lưu lại một chút linh hồn lực ở lại Nhạc gia, đồng thời ở lại long mộ này,Long mộ này chính là nơi lưu lại linh hồn của tổ tiên Nhạc gia, linh hồn của ta một mực chống đỡ, bất quá ngươi cũng biết rõ ta ở trong Long mộ này người của Nhạc gia biết được không thới mười người, nếu người của Hắc Ám Thần Điện biết ta chưa chết thì chắc chắn sẽ liều mạng để đối phó với ta.
  LJ is amaaazing for icons. I have an account I never use, but go on there daily for fanfiction and to find stealable (basically, funny) icons.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom