• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Reventhas
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Định

  - Quyết nghị của trưởng lão đã ra, ai còn dám phản đối tức là xúc phạm tới quy chế trong tộc.

  Nhạc Thành lạnh lùng nói:

  - Ai không phục thì toàn bộ đứng ra, nếu không thì sẽ bị xử phạt.

  Đám trưởng lão kia biến đổi sắc mặt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết phải nên làm gì bây giờ, kết cục của lão giả áo tím khiến cho bọn họ phải sợ hãi.

  - Ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng ai không thi lễ với tộc trưởng thì sẽ bị phạt diện bích mười năm còn nếu phản kháng thì giết không tha.

  Nhạc Thành cất tiếng nói:

  - Một, hai…

  Tất cả nhất mạch của Nhạc Tề đều lui về phía sau, không ai thi lễ với Nhạc Thành, nhưng cũng không ai dám đứng trước nhất, ai cũng không biết Nhạc Thành có thể tiếp tục ra tay không.

  - Ba.

  Nhạc Thành bình tĩnh hô lên, sau đó đôi mắt lãnh ý quét về phía đám trưởng lão.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom