• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Rossymore
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn lịch 36, Liên Bang và Đế Quốc bất chợt gặp nhau, sau đó bắt đầu một hồi chiến tranh liên miên kéo dài hơn mấy mươi năm trời. Đại khu Tây Lâm chính là địa phương tiền tuyến, hằng năm có vô số bộ đội đồn trú tại nơi này. Nhất là đang trong thời kỳ diễn ra chiến tranh, các chiến Chiến hạm không một tiếng động tuần du liên miên bên ngoài tầng khí quyển, những chiếc Chiến hạm Vận chuyển giống như những đàn chim di trú không ngừng bay xuyên qua bầu trời thành thị. Những chiếc xe quân dụng không ngừng di chuyển xuôi ngược trên các con đường ra vào vùng thủ đô. Mọi người ở nơi này đã sớm quen thuộc vớ
    hey there. our first round was finally reffed so stay on your toes cuz you'll have to lay out your attacks.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top