• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Vyraura
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Địnhtrong lòng hắn nặng đi nhưng không nói gì.

  - Bắt đầu tiến hành quyết nghị tộc trưởng, các trưởng lão không có mặt thì coi như là bỏ quyền.

  Nhạc Thành cất tiếng nói với tam trưởng lão sau đó nhìn một chút đám người Nhạc Chí Thu đang nổi giận, hôm nay phải xử lý tốt tình huống phiền toái, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi.

  - Bắt đầu quyết nghị, sau khi quyết nghị xong thì cứ dựa vào theo đó mà xử lý, ai không tuân theo là xúc phạm tới quy củ trong tộc.

  Tam trưởng lão cất tiếng nói với mọi người.

  - Hừ.

  Nhạc Chí Thu hừ lạnh, sau đó ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Nhạc Thành, ánh mắt như phát hỏa vậy.

  - Bây giờ bắt đầu tiến hành quyết nghị, ai đồng ý để Nhạc Thành trở thành tộc trưởng thì giơ tay lên.

  Nhạc Duy cất tiếng nóúng ta đồng ý.

  Nhạc Duy vừa nói xong, các trưởng lão thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom